CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Ortoptystka

ORTOPTYSTKA 325906

TRYB: DZIENNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

Ortoptystka bierze udział w badaniach i leczeniu zeza i niedowidzenia u dzieci. Prowadzi ćwiczenia ortoptyczne u dzieci niedowidzących, prowadzi ćwiczenia rehabilitacyjne oczu przed i po zabiegach operacyjnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Ortoptystki mogą być zatrudnione: w specjalistycznych placówkach leczenia zeza i niedowidzenia, poradniach i gabinetach leczenia zeza i niedowidzenia, przedszkolach, szkołach, oddziałach i placówkach integracyjnych i specjalnych.

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92