CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY 532101

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce i za granicą.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze
 • udziela pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności
 • świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, higieniczne wobec swoich podopiecznych
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności związanych z przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystania ze sprzętów rehabilitacyjnych
 • udziela wsparcia
 • podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • nawiązuje i podtrzymuje kontakt z chorym i jego rodziną

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • hospicja,
 • szpitale – oddziały szpitalne,
 • środowisko domowe podopiecznego,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • domy pomocy społecznej.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język niemiecki w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyka zawodowa

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

 

Pobierz wykaz jednostek służby medycyny pracy

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92