CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Opiekunka dziecięca

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

TRYB: DZIENNY I WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.10 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka,
 • podstaw języka migowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • żłobki,
 • przedszkola,
 • domy małego dziecka,
 • kluby dziecięce,
 • sanatoria,
 • dziecięce oddziały szpitalne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • środowisko domowe dziecka,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • wychowanie fizyczne,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
 • język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka,
 • pielęgnowanie i wychowanie dziecka,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,
 • język migowy.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92