CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to kwalifikowany średni personel medyczny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych, prywatne gabinety stomatologiczne i kosmetyczne.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • Poznają zasady funkcjonowania na rynku pracy, akty prawne, które pozwalają na założenie i prowadzenie własnej firmy.
 • Uczy się zasad współpracy w zespole, zgłębia zasady etyki zawodowej.
 • Uczy się specjalistycznego języka zawodowego dającego możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • Uczy się praktycznie zasad i technik mycia dezynfekcji i sterylizacji podczas zajęć w pracowni szkolnej.
 • Uczy się praktycznie zasad, technik procesu dekontaminacji medycznej i jej kontroli podczas zajęć w pracowni szkolnej i w placówce medycznej.
 • Poznaje podstawowy działania programów komputerowych wykorzystywanych w procesie sterylizacji, dekontaminacji oraz czynnościach administracyjnych, sprawozdawczych.
 • Zapoznaje się z podstawami udzielania pierwszej pomocy i stosowaniem ich w praktyce ( ćwiczenia na fantomach).
 • W ostatnim semestrze odbywa praktykę zawodową w placówkach medycznych.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • Zarys anatomii, fizjologii patofizjologii
 • Podstawy mikrobiologii
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Technologia mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Technologia dekontaminacji medycznej
 • Informatyka
 • Promocja zdrowia i pierwsza pomoc
 • Praktyka zawodowa w II semestrze 160 godzin

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92