CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Opiekunka środowiskowa

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Jeśli masz dobry kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia, niesamodzielnymi i chciałabyś pomagać, opiekować się nimi w sposób profesjonalny, zapisz się do naszej Szkoły na kierunek OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA.

Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Opiekunka środowiskowa pomaga osobom podopiecznym w codziennych czynnościach życiowych, doradza w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych osoby podopiecznej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • pomaganie samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych,
 • kontakty z instytucjami w celu rozwiązywania różnych problemów podopiecznego,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • podstawy języka migowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy pomocy społecznej,
 • domy samotnych matek,
 • schroniska,
 • kluby samopomocy,
 • indywidualna opieka nad osobami potrzebującymi pomocy,
 • praktyka prywatna,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy psychologii,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • język migowy,
 • język angielski w pomocy społecznej,
 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • trening umiejętności społecznych,
 • praktyka zawodowa.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92