CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Higienistka stomatologiczna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102
TRYB: DZIENNY I WIECZOROWY
CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny.

Pracują pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom uprawniający do pracy w gabinecie stomatologicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i certyfikat uprawniający do pracy i w krajach Unii Europejskiej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

Wykonują zabiegi w jamie ustnej pacjenta o charakterze:

Profilaktycznym np.:

- Badanie pacjenta

- Lapisowanie

- Lakierowanie

- Lakowanie

Profilaktyczno-leczniczym np.:

- Usuwanie złogów nazębnych

- Polerowanie koron, szyjek i korzeni zębów

Estetycznym np.:

- Wybielanie zębów

- Piaskowanie zębów (usuwanie osadów, przebarwień pochodzenia zewnętrznego)

Edukacyjnym:

- Edukacja zdrowotna pacjentów,

- Promocją i ochroną zdrowia szerząc oświatę zdrowotną wśród rodziców i opiekunów dzieciprzedszkolnych i szkolnych

- Udzielanieinstruktażu higienyjamy ustnej

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Informatyka
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski w stomatologii
 • Język migowy
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92