Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Ogłoszenie

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dr Tomasz Domaniewski został wpisany na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zawodach Technik farmaceutyczny oraz Technik sterylizacji medycznej, ponadto także ekspertem w zawodzie Technik analityk.

https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/lista-arbitrow-w-zakresie-egzaminu-maturalnego-do-rozpatrywania-odwolan-ksztalcenie-zawodowe

Innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła prowadzi innowację pedagogiczną nt. „Masaż w usprawnianiu dziecka niepełnosprawnego ”.

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92