CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Polski Związek Niewidomych Okręgu Podlaskiego

06.12.2018

Innowacja pedagogiczna w zawodzie higienistka stomatologiczna realizowana przez nauczycieli dr Halinę Stankiewicz i mgr Ewę Kozłowską pod tytułem "Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej pacjentów z niepełnosprawnością narządu wzroku”. W siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podlaskiego. Uczennice poszerzają wiadomości i umiejętności o treści przygotowujące do opieki stomatologicznej nad pacjentem w wieku podeszłym . Poszerzają kompetencje umożliwiające absolwentowi szkoły efektywniejszą i profesjonalną pracę w gabinecie stomatologicznym.

Wykład profilaktyczny w szkole rodzenia

27 listopada 2018 r. uczennice kierunku higienistka stomatologiczna przeprowadziły wykład profilaktyczny „Zadbaj o uśmiech swego dziecka” w szkole rodzenia.

Współpraca międzykierunkowa

26 listopada 2018 r. w ramach współpracy międzyprzedmiotowej, uczennice kierunku higienistka stomatologiczna przygotowały wykład na temat higieny jamy ustnej w wieku niemowlęcym, skierowany do słuchaczek kierunku opiekunka dziecięca.

Lekcja profilaktyczna

Dnia 21 listopada 2018r. uczennice II roku higienistka stomatologiczna przeprowadziły lekcję profilaktyczna dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Nr 16.

Warsztaty

24-25 listopada 2018 r. uczniowie kierunku terapeuta zajęciowy uczestniczyli w dwudniowych warsztatach w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie pod opieką A. Gontarczuk. Odbyły się warsztaty garncarstwa, kaletnictwa artystycznego, witrażu, kosmetyków naturalnych, warsztaty ceramiczne oraz wycieczka „Szlakiem rękodzieła ludowego”, uczniowie gościli u kowala, garncarza i łyżkarza.

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92