Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Sprawni Jak Żołnierze

W dniu 02.06. 2016 roku, uczniowie klasy I zawodu technik usług kosmetycznych i terapeuta zajęciowy pod kierunkiem nauczycieli: mgr Grażyny Wasilewskiej oraz mgr Grażyny Janiszewskiej, pomagali w ocenianiu konkurencji „Podtrzymywanie życia - pierwsza pomoc przedmedyczna” w ramach zawodów sportowo – obronnych „Sprawni Jak Żołnierze – 2017 ”, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Lekcja koleżeńska

18 maja 2017 roku odbyła się lekcja koleżeńska przeprowadzona przez uczennice II klasy kierunku technik farmaceutyczny dla uczennic I i II klasy kierunku kształcenia technik usług kosmetycznych na temat „Zastosowanie olei roślinnych w kosmetyce”

Akcja profilaktyczna "Dzień dla zdrowia"

17 maja 2017 roku w naszej szkole została zorganizowana akcja profilaktyczna "Dzień dla zdrowia". Młodzież spotkała się z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Białostockiego Centrum Onkologii, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz Natur House.

W ramach akcji zainteresowane osoby miały możliwość przymierzyć alkogogle - specjalne okulary, które symulują postrzeganie drogi przez pijanego kierowcę, zbadać stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, uzyskać porady dotyczące zerwania z nałogiem palenia tytoniu, dokonać pomiaru ciśnienia krwi, skorzystać z porad dietetyków oraz poddać się analizie składu ciała, nauczyć się samobadania piersi, sprawdzić się w konkursach wiedzy o zdrowiu z nagrodami.

Siłownia na świeżym powietrzu

Siłownia na świeżym powietrzu. Wreszcie przyszła prawdziwa wiosna, uczennice kl. I higienistki stomatologicznej wraz mgr Małgorzatą Jarczewską i Martą z terapii zajęciowej wykorzystały ten cudowny czas na zajęcia wychowania fizycznego poza salą gimnastyczną :)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna

15 maja 2017 r. odbyła się w naszej szkle III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna: „Kreatywność i przedsiębiorczość w socjoterapii i przyrodoterapii a turystyka zdrowotna na wsi”

Konferencja naukowo-praktyczna miała na celu :

 • przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących turystyki zdrowotnej na wsi,
  z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań socjoterapii i przyrodoterapii,
 • wskazanie kierunków rozwoju socjoterapii i przyrodoterapii,
 • opracowanie i wydanie podręcznika obejmującego zaktualizowane i uporządkowane zagadnienia dotyczące kreatywności i przedsiębiorczości w socjoterapii i przyrodoterapii
  w ramach turystyki zdrowotnej na wsi,
 • integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

Zakres problemowy konferencji naukowo-praktycznej dotyczył:

 • ogólnych zagadnień i kierunków rozwoju turystyki wiejskiej,
 • ekonomizacji turystyki wiejskiej,
 • turystyki zdrowotnej na wsi i racjonalnego powiązania z terapią zajęciową,
 • bezpieczeństwa w turystyce wiejskiej i terapii zajęciowej,
 • terapii zajęciowa w stosunku do rewalidacji i resocjalizacji,
 • zarządzania socjoterapią i przyrodoterapią w ramach turystyki w środowisku wiejskim,
 • prezentacji doświadczeń w zakresie szczegółowych metod socjoterapii i przyrodoterapii oraz odpowiadających im technik terapeutycznych,
 • przedstawienia doświadczeń z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań socjoterapii
  i przyrodoterapii w pracy terapeutycznej,
 • wykorzystanie socjoterapii i przyrodoterapii w skautingu,
 • pozyskiwania środków na działalność terapeutyczną w turystyce zdrowotnej na wsi,
 • treningu umiejętności zdrowotnych (np. higiena jamy ustnej i uzębienia).

Komitet organizacyjny:
mgr Daria Ostrowska (przewodnicząca)
dr Antoni Roman (sekretarz)

członkowie:
prof. dr hab. Maria Mantur
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra
dr Joanna Karpowicz
mgr Małgorzata Ewa Roman
dr Michał Roman
dr Radosław Galicki
dr Jolanta G. Zuzda
dr Paweł Karpowicz
mgr Łukasz Szymkowski

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych w SGGW
w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW
Studenckie Koło Naukowe „HOSSA” w Uczelni Jańskiego w Łomży
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki w Uniwersytecie w Białymstoku
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo”
w Białymstoku przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92