Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Samorząd Uczniowski - 2016/2017

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA I WYBORÓW RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 28 września 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego, podczas którego odbyły się wybory przewodniczącego SU, jego zastępcy, skarbnika oraz sekretarza. Pozostali członkowie Rady SU przydzieleni zostali do różnych sekcji.

Oto skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017.

PRZEWODNICZĄCY:   Popławska Marta

ZASTĘPCA:                 Koterman Paweł

SKARBNIK:                Matwiejuk Aleksandra

SEKRETARZ:              Kosmacka Monika

opiekun SU: mgr Artur Krzysztof Sacharczuk

SEKCJA KULTURALNA:

PRZEWODNICZĄCY: Tryzno Krzysztof Wojciech

CZŁONKOWIE:         Marculewicz Bartosz

Twarowski Marek

Iwaiuk Katarzyna

a. pomoc w organizowaniu i prowadzeniu uroczystości szkolnych

b. przygotowanie programów imprez artystycznych organizowanych przez SU (np. dyskoteki).

SEKCJA PROMOWANIA SZKOŁY

PRZEWODNICZĄCY:   Kownacka Marta

CZŁONKOWIE:          cała Rada SU

a. promowanie szkoły w regionie,

b. zgłaszanie szkoły do konkursów

c. dbałość o dobre imię szkoły

SEKCJA PARLAMENTARNA

PRZEWODNICZĄCY:   Kosmacka Monika

CZŁONEK:                  Koterman Paweł

a. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do SU

SEKCJA SPORTOWA

Smolny Aleksander

Jutkiewicz Martyna

a. popularyzowanie gier, zabaw oraz ciekawych dyscyplin sportowych

b. organizacja i udział w zawodach sportowych

Zadania całoroczne Rady Samorządu Uczniowskiego:

a. uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku szkolnym

b. organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy w nauce

c. dbałość o czystość w szkole i wokół niej

Pobierz regulamin

DSC02912

Samorząd Uczniów i Słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

Przewodniczaca SU Popławska Martyna Terapeuta zajęciowy II

Przewodnicząca SU - Popławska Martyna - Terapeuta zajęciowy II

 

V ce Przewodnicząca SU Matwiejuk Aleksandra Technik dentystyczny I

V-ce Przewodnicząca SU - Matwiejuk Aleksandra - Technik dentystyczny I

 

Sekretarz SU Kosmacka Monika Opiekun medyczny I zaoczny

Skarbnik SU - Kosmacka Monika

 

Sekretarz SU Koterman Paweł Technik masażysta II wieczorowy

Sekretarz SU - Koterman Paweł - Technik masażysta II wieczorowy

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92