Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

od 04 maja 2017 r.

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Przyjmujemy kandydatów, którzy są absolwentami szkół średnich.

MATURA NIE JEST WYMAGANA

Kształcimy w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym

Kierunki:

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek, świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy i nauki w zawodzie (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
  • 2 zdjęcia.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Pobierz wykaz gabinetów przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92