Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Technik farmaceutyczny

TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301

TRYB: DZIENNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych.Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi imateriałami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów. Uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • sporządzanie wszystkich postaci leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie substancji bardzo silnie działających i środków odurzających
 • przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych (porcjowanie i etykietowanie)
 • wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów
 • uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach
 • nadzorowanie i prowadzenie procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
 • przestrzeganie zasad higieny i aseptyki podczas sporządzania, przechowywania oraz wydawania leków i środków sanitarnych
 • przechowywanie materiałów medycznych
 • prowadzenie działalności marketingowej, ocenianie i analizowanie rynku w celu określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne
 • punkty apteczne
 • hurtownie farmaceutyczne
 • sklepy zielarsko-medyczne
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • laboratoria naukowo - badawcze
 • stacje sanitarno - epidemiologiczne
 • Technik farmaceutyczny może być kierownikiem punktu aptecznego, jeśli posiada 3 lata stażu w aptekach ogólnodostępnych.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski w branży farmaceutycznej
 • Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Badania tożsamości surowców naturalnych
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92