Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Protetyk słuchu

PROTETYK SŁUCHU 321401

TRYB WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Protetyk słuchu: wykonuje badania słuchu, wykonuje badania słuchu na potrzeby protezowania, wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe, uczy pacjenta posługiwania się aparatem słuchowym, akcesoriami i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu, wykonuje podstawowe naprawy aparatów słuchowych, wykonuje i dopasowuje wkładki uszne i urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu, sprawuje opiekę protetyczną nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu,
  • poradnie,
  • gabinety,
  • pracownie otoplastyczne,
  • serwisy napraw aparatów słuchowych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

  • wykonuje wyciski i wkładki uszne,
  • instruowanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji,
  • dobieranie i dopasowywanie wkładki usznej różnego typu do określonego ubytku słuchu, do możliwości finansowych pacjenta, do jego wieku oraz potrzeb,
  • diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych,
  • prowadzenie badania tzw. obiektywnego ubytku słuchu u dzieci,
  • prowadzenie badania audiometrycznego słuchu,
  • konsultowanie się z zespołem terapeutycznym, co do diagnozy ubytku słuchu oraz dobieranie odpowiedniego aparatu słuchowego do określonego ubytku słuchu,
  • naprawianie aparatów słuchowych (nadzorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych).
  • dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków,
  • śledzenie rynku modeli aparatów słuchowych i różnych firm produkujących aparaty słuchowe (aparaty standardowe oraz sterowane wielofunkcyjnym pilotem),

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii,
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
  • Metody badania słuchu,
  • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu,
  • Metody doboru aparatów słuchowych ,
  • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych,
  • Otoplastyka,
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
  • Język angielski w protetyce słuchu,
  • Język migowy,
  • Badanie słuchu,
  • Dopasowanie aparatów słuchowych,
  • Opieka audio protetyczna.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92