Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2017/2018

Uwaga! Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczennice Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, następnie osoby kontynuujące naukę. W przypadku niewykorzystanych miejsc w internacie dokumenty mogą składać uczennice innych szkół ponadgimnazjalnych z miasta Białegostoku oraz studentki.

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór na 107 miejsc w internacie.

Rekrutacja trwa od 4 maja. Zapraszamy serdecznie!

Wymagane dokumenty:

  1. podanie – osoby pełnoletnie
  2. podanie – osoby niepełnoletnie
  3. kryteria – osoby pełnoletnie
  4. kryteria – osoby niepełnoletnie
  5. oświadczenie

Kontakt:

Internat SP Nr 1 Ochrony Zdrowia
ul. Ogrodowa 23
15- 027 Białystok

tel.: internat (85) 749 90 73,
centrala (85) 749 90 70
e-mail: internat@vp.pl

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92