CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Spotkanie z rodzicami

W listopadzie odbyły się dwa spotkania  z rodzicami osób niepełnoletnich mieszkających w internacie. Rodzice mieli możliwość wyboru terminu spotkania między  18 lub 27 listopada 2016r .
Podczas spotkań  pani kierownik omówiła   najważniejsze kwestie dotyczące regulaminów obowiązujących w internacie, zasad wyjść poza internat, wyjazdów do domu, opłat, spędzania czasu wolnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Najważniejsze informacje o internacie   przekazano również za pomocą pokazu slajdów
Rodzicom zaprezentowano :
- prezentację multimedialną   na temat dopalaczy na podstawie informacji uzyskanych podczas konferencji ,,  Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne” zorganizowanej  przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku .
 - prezentacja multimedialną na temat kształtowania się osobowości młodego człowieka, kontaktu  z dzieckiem przebywającym poza domem, uczenia się samodzielności, relacji  rodzic  - dziecko oraz  rodzic – wychowawca.

Na spotkaniach  była obecna dyrekcja szkoły, kierownik internatu oraz wychowawcy .

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92