CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Internat

Atuty Internatu

 • dogodna lokalizacja - w centrum Białegostoku
 • pokoje 2 i 3-osobowe
 • całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej
 • dostęp do kuchni, pralni, pokoju telewizyjnego, pokoju cichej nauki
 • fachowa opieka oraz wsparcie pedagogiczne i psychologiczne
 • przyjazna atmosfera pozytywnie warunkująca efektywne uczenie się.

Ponadto umożliwiamy dostęp do:

 • biblioteki, czytelni,
 • sali gimnastycznej

Dajemy także możliwość

 • rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez pracę w różnych kołach i udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
 • rozwijania działalności samorządowej poprzez udział w pracy Młodzieżowej Rady Internatu.
 • W roku szkolnym 201/2018 w naszym internacie działają koła: teatralne i kulinarne, plastyczne, kulturalno - oświatowe, plastyczne, punkt poradnictwa zawodowego
 • Ponadto mieszkanki mogą brać też udział w zajęciach:, robótek ręcznych, wieczorach muzycznych i filmowych.

Kontakt:

Internat Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
ul. Ogrodowa 23
15- 027 Białystok

tel.: internat (85) 749 90 73,
centrala (85) 749 90 70
e-mail: internat@vp.pl

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92