Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Internat

Internat Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia
w Białymstoku


Internat przeznaczony jest dla uczennic oraz słuchaczek szkół policealnych, licealistek, uczennic szkół zawodowych oraz studentek.

To jedyny żeński internat w Białymstoku.

Atuty Internatu SPnr1 Ochrony Zdrowia

 • dogodna lokalizacja w centrum Białegostoku,
 • pokoje 1, 2, 3-osobowe,
 • całodzienne wyżywienie w naszej stołówce,
 • dostęp do kuchni, pralni, świetlicy, pokoju cichej nauki,
 • fachowa opieka oraz wsparcie pedagogiczne i psychologiczne,
 • przyjazna atmosfera pozytywnie warunkująca efektywne uczenie się.

Ponadto umożliwiamy dostęp do

 • biblioteki, czytelni,
 • sali gimnastycznej

Dajemy także możliwość

 • rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez pracę w różnych kołach i udział w dodatkowych zajęciach,
 • rozwijania działalności samorządowej poprzez udział w pracy Młodzieżowej Rady Internatu.
 • W roku szkolnym 2015/2016 w naszym internacie działają koła: plastyczne, sportowe, kulturalno oświatowe, poradnictwa zawodowego, wolontariatu. Ponadto mieszkanki mogą brać też udział w zajęciach: kulinarnych, robótek ręcznych, wieczorach filmowych.

 

Internat SP Nr1 Ochrony Zdrowia
ul. Ogrodowa 23
15- 027 Białystok
tel.: internat (85) 749 90 73,
centrala (85) 749 90 70
e-mail: internat@vp.pl

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92