Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Historia szkoły

Na wniosek kierownika Zakładu Chemii Ogólnej dra med. Juliusza Popowicza, decyzją Ministerstwa Zdrowia od września 1956 roku powstała Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych przy Akademii Medycznej w Białymstoku.

Zadaniem szkoły było przygotowanie średniego personelu medycznego, laborantów analitycznych, na potrzeby województwa białostockiego i olsztyńskiego. W czerwcu 1958 roku 50 pierwszych absolwentów ukończyło szkołę uzyskując dyplom laboranta medycznego.

Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w czerwcu 1962 roku utworzono wydział fizjoterapii.

 • Od roku szkolnego 1964/65 za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego.
 • Od września 1975 roku za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w szkole w zawodzie instruktor higieny.
 • We wrześniu 1975 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej utworzono kierunek kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog.
 • Od września 1977 roku za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie pracownik socjalny.
 • Od roku szkolnego 1989/90 za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik dentystyczny.
 • Od września 1998 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaakceptowało kształcenie w zawodzie dietetyk.

 

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego uruchomiono kształcenie:

 • od roku szkolnego 2004/05 w zawodzie technik masażysta
 • od roku szkolnego 2005/06 w zawodzie ortoptystka i w zawodzie asystentka stomatologiczna
 • od roku szkolnego 2006/07 w zawodzie protetyk słuchu.
 • od roku szkolnego 2009/10 w zawodzie terapeuta zajęciowy
 • od roku szkolnego 2010/11 w zawodzie higienistka stomatologiczna
 • od roku szkolnego 2015/16 w zawodach: opiekunka dziecięca, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun w domu pomocy społecznej, technik usług kosmetycznych, Asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa.

 

W latach 1956 – 1960 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych, dyrektor dr med. Juliusz Popowicz.

W latach 1962 – 1964 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych, dyrektor doc. dr Roman Kordecki.

W latach 1964 – 1990 Medyczne Studium Zawodowe, dyrektor mgr Halina Gościk.

W latach 1991- 2002 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1, dyrektor mgr Barbara Szałaj.

W latach 2003 - 2008 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 a od 1 września 2006 roku Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia, dyrektor mgr Tamara Dziermańska.

Od września 2008 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia, dyrektor mgr Grażyna Citko

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92