CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Edycja 2017/2018

erasmus logoSzkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku realizuje Projekt „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” w ramach programu Erasmus+ w Akcja kluczowa K1 – Mobilność edukacyjna, typ akcji KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W ramach Projektu 16 uczniów klas II kierunku technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych mają szansę wyjechać na 3-tygodniowy staż do Kłajpedy (Litwa). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoje doświadczenie zawodowe, zwiększą szansę na zatrudnienie na rynku europejskim oraz będą rozwijać swoje umiejętności językowe. Biorąc udział w Projekcie uczniowie mają zapewnione:

  • zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
  • ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną u uczniów Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją oraz oświadczeniem do Biura Projektu, które znajduje się w bibliotece szkolnej do 24 listopada br.

Pobierz plakat

Pobierz regulamin

Pobierz formularz

Pobierz deklaracja

Pobierz oświadczenie

 

Dnia 8.12.2017r zebrała się Komisja Rekrutacyjna Projektu „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż”. Wyniki rekrutacji: Protokół Komisji Rekrutacyjnej (pdf)

Spotkanie osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się 11.12.2017r o godz. 13.30 w sali nr 27 na ul. Ogrodowej 23.

 

Dnia 11 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach projektu Erasmus+ "Beauty&Health Massage - technicy SP1OZ jadą na staż". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, biorący udział w mobilności zagranicznej, opiekunowie, Dyrekcja Szkoły oraz kadra zarządzająca projektem. 

Poruszano kwestie informacyjne o projekcie, wyjeździe, regulaminie uczestnictwa, otrzymywanym wsparciu. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jak korzystać z platformy OLS, a także mieli okazję do uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

Dziękujemy za obecność i czekamy na następne spotkania.

 

szkolenie kulturowe

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Kłajpedzie

W dniu 17.01.2018 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Beauty&Health Massage -technicy SP1OZ jadą na staż” w ramach przygotowania kulturowego (5 godzin). W związku z tym, że staże uczniowie odbywać będą w salonach SPA, salonach masażu i salonach kosmetycznych na Litwie jest to działanie niezbędne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki.

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania Partner zagraniczny zapoznał uczniów, wyjeżdżających na staż z:

-informacjami o Litwie i Kłajpedzie,

-specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku,

-propozycjami miejsc staży w Kłajpedzie,

-organizacją pracy, wymogami pracodawców,

-ofertą kulturową, z której mogą skorzystać podczas czasu wolnego.

Dnia 23.03.2018 roku zakończyły się zajęcia językowe dla Uczestników Projektu „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Zajęcia prowadziła Pani Julia Birycka – nauczyciel języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się ze słownictwem związanym z daną branżą oraz trenowali zastosowanie języka w praktyce.

Wszystkim uczestnikom zajęć oraz prowadzącej dziękujemy za zaangażowanie i życzymy udanego wyjazdu do Kłajpedy.

W dniu 13.04.2018r. (piątek) Uczestnicy Projektu „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus+ uczestniczyli w teście biegłości językowej OLS. Dziękujemy za 100%-ową frekwencję. Do wyjazdu już tylko 3 tygodnie!

24.04.2018 roku odbyły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego do wyjazdu Erasmus+, a zarazem ostatnie spotkanie organizacyjne. Zajęcia pedagogiczne prowadziła Pani Julia Birycka, natomiast koordynator projektu Edyta Kulbacka omówiła z uczniami bieżące kwestie, dotyczące wyjazdu. Uczestnicy projektu otrzymali również certyfikaty, potwierdzające odbycie przygotowania językowego. Uczniowie rozpoczynają staże już 7 maja, życzymy powodzenia!

6 maja 2018r . uczestnicy Projektu „Beauty&Health Massage” wyjechali do Kłajpedy na staże zawodowe w litewskich przedsiębiorstwach. Na miejscu przywitał ich Partner Litewski. Życzymy powodzenia i sukcesów!

Staże zawodowe w Kłajpedzie 2018

Uczestnicy Projektu „Beauty&Health Massage”

Pozdrawiamy

Spotkanie integracyjne

14 maja 2018 r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjne grup z Łomży, Białegostoku i Turcji biorących udział w Projekcie Erasmus+.

W dniach 7-25 maja 2018r. 16 uczniów naszej Szkoły uczestniczyło w zagranicznych stażach u litewskich przedsiębiorców w Kłajpedzie w ramach projektu Erasmus+ „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” realizowanego z funduszy europejskich. Wyjazd poprzedzony był szeregiem działań, mających lepiej przygotować uczniów do odbycia stażu. Miejscem stażu była poliklinika UAB „Baltic Medics” UOSTO POLIKLINIKA dla uczniów kształcących się w zawodzie technik masażysta oraz Sothys Beauty House – dla uczniów z profilu technik usług kosmetycznych. Uczestników Projektu podczas pobytu wspierał mentor z organizacji partnerskiej z Kłajpedy oraz opiekunowie ze szkoły p. Julia Birycka oraz p. Edyta Szczęsna-Bitdorf. Podczas czasu wolnego w weekendy uczniowie mieli zorganizowane wycieczki do delfinarium oraz do Zatoki Kurońskiej. Czas odbywania stażu był niesamowitą okazją do zdobycia doświadczenia niezbędnego na rynku pracy oraz zwiększenia umiejętności posługiwania się jeżykiem obcym. Partner litewski zorganizował również międzynarodowy wieczór integracyjny z innymi uczniami, którzy w tym samym czasie odbywali staż na Litwie. Poniżej fotorelacja z całego pobytu.

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92