CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Edycja 2018/2019

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizuje Projekt „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” w ramach programu Erasmus+ w Akcja kluczowa K1 – Mobilność edukacyjna, typ akcji KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W ramach Projektu 16 uczniów klas II kierunku technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych mają szansę wyjechać na 3-tygodniowy staż do Kłajpedy (Litwa). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoje doświadczenie zawodowe, zwiększą szansę na zatrudnienie na rynku europejskim oraz będą rozwijać swoje umiejętności językowe. Biorąc udział w Projekcie uczniowie mają zapewnione:

  • zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
  • ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną u uczniów Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją oraz oświadczeniem do Biura Projektu, które znajduje się w bibliotece szkolnej do 23 listopada br.

plakat

regulamin

formularz (do pobrania)

deklaracja (do pobrania)

oświadczenie (do pobrania)

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)

oglo

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92