Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Erasmus +

erasmus logoSzkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku realizuje Projekt „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” w ramach programu Erasmus+ w Akcja kluczowa K1 – Mobilność edukacyjna, typ akcji KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W ramach Projektu 16 uczniów klas II kierunku technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych mają szansę wyjechać na 3-tygodniowy staż do Kłajpedy (Litwa). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoje doświadczenie zawodowe, zwiększą szansę na zatrudnienie na rynku europejskim oraz będą rozwijać swoje umiejętności językowe. Biorąc udział w Projekcie uczniowie mają zapewnione:

  • zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
  • ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną u uczniów Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją oraz oświadczeniem do Biura Projektu, które znajduje się w bibliotece szkolnej do 24 listopada br.

Pobierz plakat

Pobierz regulamin

Pobierz formularz

Pobierz deklaracja

Pobierz oświadczenie

 

Dnia 8.12.2017r zebrała się Komisja Rekrutacyjna Projektu „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż”. Wyniki rekrutacji: Protokół Komisji Rekrutacyjnej (pdf)

Spotkanie osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się 11.12.2017r o godz. 13.30 w sali nr 27 na ul. Ogrodowej 23.

 

Dnia 11 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach projektu Erasmus+ "Beauty&Health Massage - technicy SP1OZ jadą na staż". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, biorący udział w mobilności zagranicznej, opiekunowie, Dyrekcja Szkoły oraz kadra zarządzająca projektem. 

Poruszano kwestie informacyjne o projekcie, wyjeździe, regulaminie uczestnictwa, otrzymywanym wsparciu. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jak korzystać z platformy OLS, a także mieli okazję do uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

Dziękujemy za obecność i czekamy na następne spotkania.

 

szkolenie kulturowe

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Kłajpedzie

W dniu 17.01.2018 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Beauty&Health Massage -technicy SP1OZ jadą na staż” w ramach przygotowania kulturowego (5 godzin). W związku z tym, że staże uczniowie odbywać będą w salonach SPA, salonach masażu i salonach kosmetycznych na Litwie jest to działanie niezbędne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki.

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania Partner zagraniczny zapoznał uczniów, wyjeżdżających na staż z:

-informacjami o Litwie i Kłajpedzie,

-specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku,

-propozycjami miejsc staży w Kłajpedzie,

-organizacją pracy, wymogami pracodawców,

-ofertą kulturową, z której mogą skorzystać podczas czasu wolnego.

Dnia 23.03.2018 roku zakończyły się zajęcia językowe dla Uczestników Projektu „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Zajęcia prowadziła Pani Julia Birycka – nauczyciel języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się ze słownictwem związanym z daną branżą oraz trenowali zastosowanie języka w praktyce.

Wszystkim uczestnikom zajęć oraz prowadzącej dziękujemy za zaangażowanie i życzymy udanego wyjazdu do Kłajpedy.

W dniu 13.04.2018r. (piątek) Uczestnicy Projektu „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus+ uczestniczyli w teście biegłości językowej OLS. Dziękujemy za 100%-ową frekwencję. Do wyjazdu już tylko 3 tygodnie!

24.04.2018 roku odbyły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego do wyjazdu Erasmus+, a zarazem ostatnie spotkanie organizacyjne. Zajęcia pedagogiczne prowadziła Pani Julia Birycka, natomiast koordynator projektu Edyta Kulbacka omówiła z uczniami bieżące kwestie, dotyczące wyjazdu. Uczestnicy projektu otrzymali również certyfikaty, potwierdzające odbycie przygotowania językowego. Uczniowie rozpoczynają staże już 7 maja, życzymy powodzenia!

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92