CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zadaj pytanie

Odpowiedzi na zapytania prawne udzielać będzie dr prawa Radosław Galicki – nauczyciel Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia po wypełnieniu wskazanego niżej formularza zadawania pytań.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wszelkie dane osobowe zawarte w treści pytań o poradę prawną zostaną zanonimizowane celem zamieszczenia odpowiedzi – porady prawnej na stronie internetowej Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Autor pytania, przesyłając zapytanie, jednocześnie wyraża zgodę na jego zamieszczenie – po dokonaniu anonimizacji danych osobowych – w treści porady prawnej na stronie internetowej Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Imię i nazwisko /Nazwa firmy 
Adres e-mail 
Treść pytania 
Tak/Nie   Wyrażam zgodę na jego zamieszczenie – po dokonaniu anonimizacji danych osobowych – w treści porady prawnej na stronie internetowej Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku  
    

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92