CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Start

Technik BHP

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY325509

TRYB: WIECZOROWY I ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oceniania stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy. Przygotowuje propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr. Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • przeprowadza kontrolę w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp
 • sporządza okresowe analizy warunków bhp
 • ustala okoliczności, przyczyny i skutki wypadków przy pracy
 • doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • prowadzi działalność edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • urzędy dozoru technicznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Urzędy Dozoru Technicznego
 • własna firma zajmująca się doradztwem BHP,
 • specjalista ds. BHP w przedsiębiorstwach,
 • firmy organizujące  szkolenia z zakresu BHP.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język angielski w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka zawodowa

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92