CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Start

Opiekun w DPS

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.6 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Jeśli bez problemu komunikujesz się z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a przy okazji chciałbyś im pomagać, ale nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się nimi, zapisz się da naszej szkoły na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej i zdobądź upragnione kwalifikacje.

Opiekun w domu pomocy społecznej, podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy: pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, aktywizowanie podpieczonego do zwiększenia samodzielności życiowej, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielać jej wsparcia emocjonalnego,
 • pomagać w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
 • aktywizować podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej,
 • planować wydatki osoby podopiecznej,
 • uczestniczyć w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywać określone zadania pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • podstaw języka migowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • schroniska,
 • hospicja,
 • sanatoria,
 • instytucje opiekuńcze,
 • praktyka prywatna,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej,
 • teoretyczne podstawy opieki,
 • bio- psycho –społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej,
 • język angielski w pomocy społecznej,
 • język migowy,
 • usługi opiekuńcze,
 • trening umiejętności społecznych,
 • praktyka zawodowa.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92