CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Start

Protetyk słuchu

PROTETYK SŁUCHU 321401

TRYB WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Protetyk słuchu: wykonuje badania słuchu, wykonuje badania słuchu na potrzeby protezowania, wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe, uczy pacjenta posługiwania się aparatem słuchowym, akcesoriami i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu, wykonuje podstawowe naprawy aparatów słuchowych, wykonuje i dopasowuje wkładki uszne i urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu, sprawuje opiekę protetyczną nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu,
 • poradnie,
 • gabinety,
 • pracownie otoplastyczne,
 • serwisy napraw aparatów słuchowych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • wykonuje wyciski i wkładki uszne,
 • instruowanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji,
 • dobieranie i dopasowywanie wkładki usznej różnego typu do określonego ubytku słuchu, do możliwości finansowych pacjenta, do jego wieku oraz potrzeb,
 • diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych,
 • prowadzenie badania tzw. obiektywnego ubytku słuchu u dzieci,
 • prowadzenie badania audiometrycznego słuchu,
 • konsultowanie się z zespołem terapeutycznym, co do diagnozy ubytku słuchu oraz dobieranie odpowiedniego aparatu słuchowego do określonego ubytku słuchu,
 • naprawianie aparatów słuchowych (nadzorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych).
 • dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków,
 • śledzenie rynku modeli aparatów słuchowych i różnych firm produkujących aparaty słuchowe (aparaty standardowe oraz sterowane wielofunkcyjnym pilotem),

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii,
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • Metody badania słuchu,
 • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu,
 • Metody doboru aparatów słuchowych ,
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych,
 • Otoplastyka,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język angielski w protetyce słuchu,
 • Język migowy,
 • Badanie słuchu,
 • Dopasowanie aparatów słuchowych,
 • Opieka audio protetyczna.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92